Malulen Emeklilik İşlemleri
Terfi-İntibak İşlemleri
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Atama Süreci
Engelli Personel Alımı Süreci
İdari Personel Asalet Tasdiki
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Atama İşlemleri
Aday Memur Yetiştirme Süreci
Askerlik Dönüşü Göreve Başlama Süreci
Askerlik Hizmeti Değerlendirme Süreci
Aylıksız İzin süreci
657 Sayılı Kanun'un 92. Madde İle Atama İş Akış Şeması
2547 Sayılı Kanunun 13b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
2547 Sayılı Kanunun 31. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
2547 Sayılı Kanunun 38. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
2547 Sayılı Kanunun 40-a ve 40-d. Maddeleri Uyarınca Görevlendirmeler
2547 Sayılı Kanunun 40-b Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
Açıktan Atama Süreci
Devlet Memurluğundan Çekilme ya da Çekilmiş Sayılma
İzin İşlemleri Süreci
Emeklilik İşlemleri Süreci
Kurum Dışından Naklen Atama Süreci
Kurumumuzdan Başka Kurumlara Naklen Atama
Personel Daire Başkanlığı İş Akış Süreci
Sosyal Güvenlik Kurumunda Geçmiş Hizmetin Değerlendirilmesi
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırma Süreci
Profesör Atama
Doçent Atama
Dr. Öğr. Üyesi.Atama
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Atamaları
Hususi Pasaport Düzenlemesi
Hizmet Damgalı Pasaport Düzenlemesi
Pasaport Düzenlenmesi Süreci