Açık Kimlik
EK-1 Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu
İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanına İlişkin Bilgileri Gösterir Tablo
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atanma ve Yeniden Atanma Bilgi Formu
Vize Talep Formu
Yabancı Uyruklu Komisyon Raporu Formu
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görev Süresi Takip Listesi
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Form
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Yıllık Performans Değerlendirme ve Ücret Öneri Formu
Yabancı Uyruklu Personel İlişik Kesme Belgesi
Yurtdışı Görevlendirme Takip Formu
Yurtdışı Görevlendirme Takip Formu (Araştırma Görevlisi)