Yönetime Yönelik Etik Davranş Kuralları
Çalısanlara Yönelik Etik Davranş Kuralları
Faaliyetlere Yonelik Etik Davrans Kurallar
Göreve Başlayacak Personel İçin Gizlilik Taahhütnamesi
Göreve Başlayacak Personel İçin Açik Riza Beyani
Yıllık İzinler Hakkında Memurların Bilmesi Gerekenler
Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu
Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu
Muvafakat Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
YHS Asalet Onayı (1)
G.Ü. İlk Defa Atanacak Doktor Öğretim Üyeleri için Deneme Dersi Tutanağı
Öğr. Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Bilgi Formu
Yurtdışı Görevlendirme Takip Formu
Yurtdışı Görevlendirme Takip Formu (Araştırma Görevlisi)
Yurtdışı İzin Formu
Güvenlik Soruşturması Formu
Atama Başvuru Formu
33. ve 39. Madde Kefalet Senedi Formu
35. Madde Yurtiçi Kefalet Senedi Formu
Aday Memur Staj Değerlendirme Formu
Aday Memur Yemin Belgesi
Akademik Kadro Başvuru Formu Öğretim - Araştırma Görevlisi
Aile Yardım Bildirim Formu
Askerlik İzin Formu
Askerlik Erteleme Talep Formu
Askerlik Erteleme İptal Formu
Adli Sicil Kaydı Beyan Formu
Doğum İzni Formu
Akademik Personel Dönüş Raporu Formu
Kamu Gorevlileri Etik Sozlesmesi
Hizmet Birlestirme
Hizmetici Egitim Formu
Kadro Talep Formu
İlişik Kesme_Formu
Personel Nakil Formu
Mesai Takip Formu
105. Madde Refakatçi İzin Formu
Öğretim Elemanı Talep Formu
Akademik Kadro Başvuru Formu Öğretim Üyesi
Fazla Çalışma Mesai Cetveli
Sağlık Beyanı Formu
Askerlik Beyanı Formu