ÜNVANI ADI –SOYADI GÖREVİ
Personel Daire Başkanı Nabi GÜNER Başkan
Şube Müdürü Ziya AYDIN Üye
Şube Müdürü Süleyman DUMAN Üye

Şef

Tanju ARIKAN Üye
Şef Yağmur AKTÜRK EKŞİ  Üye