2022 Yılı Kadro Aktarma İzni Yetki Devri
Kadro Talep Formları
Norm Kadro Belirlenmesi ve Planlanması
Norm Kadro Yönetmeliği Sunum