2547 Sayılı Kanunun 13b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
2547 Sayılı Kanunun 31. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
2547 Sayılı Kanunun 38. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
2547 Sayılı Kanunun 40-a ve 40-d. Maddeleri Uyarınca Görevlendirmeler
2547 Sayılı Kanunun 40-b Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
Açıktan Atama Süreci
Devlet Memurluğundan Çekilme ya da Çekilmiş Sayılma
İzin İşlemleri Süreci
Emeklilik İşlemleri Süreci
Kurum Dışından Naklen Atama Süreci
Kurumumuzdan Başka Kurumlara Naklen Atama
Pasaport Düzenlenmesi Süreci
Personel Daire Başkanlığı İş Akış Süreci
Rektör Atama Esasları
Rektör Atama Süreci
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırma Süreci
Sosyal Güvenlik Kurumunda Geçmiş Hizmetin Değerlendirilmesi
Profesör Atama
Yrd.Doç.Atama
Doçentlik Atama
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Atamaları