Güvenlik Araştırması Formu
33. ve 39. Madde Kefalet Senedi Formu
35. Madde Yurtiçi Kefalet Senedi Formu
Aday Memur Staj Değerlendirme Formu
Aday Memur Yemin Belgesi
Aile Yardım Bildirim Formu
Akademik Kadro Başvuru Formu
Askerlik İzin Formu
Askerlik Erteleme Talep Formu
Askerlik Erteleme İptal Formu
Adli Sicil Kaydı Beyan Formu
Doğum İzni Formu
Akademik Personel Dönüş Raporu Formu
Kamu Gorevlileri Etik Sozlesmesi
Hizmet Birlestirme
Hizmetici Egitim Formu
İdari Akademik İlisik Kesme_Belgesi
Yabancı Uyruklu Personel İlişik Kesme Belgesi
Kadro Talep Formu
Maaş Nakil Formu
Mesai Takip Formu
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi Ekleri
Personel Kampus Kart Başvuru Formu
Personel Kurum Kimliği Başvuru Formu
Refakatçi İzin Formu
105. Madde Refakatçi İzin Formu
Saatlik İzin Formu
Tedavi Yardım Bildirimi
Yabancı Dil Sınav Tutanağı
Yurtdışı İzin Formu
Öğretim Elemanı Talep Formu
Trafik Güvenliği Platformu
Fazla Çalışma Mesai Cetveli
Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi
Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu
Sağlık Beyanı Formu
Askerlik Beyanı Formu