G.Ü. İlk Defa Atanacak Doktor Öğretim Üyeleri için Deneme Dersi Tutanağı
Öğr. Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Bilgi Formu
Yurtdışı Görevlendirme Takip Formu
Yurtdışı Görevlendirme Takip Formu (Araştırma Görevlisi)
Yurtdışı İzin Formu
Güvenlik Soruşturması Formu
Atama Başvuru Formu
33. ve 39. Madde Kefalet Senedi Formu
35. Madde Yurtiçi Kefalet Senedi Formu
Aday Memur Staj Değerlendirme Formu
Aday Memur Yemin Belgesi
Akademik Kadro Başvuru Formu
Aile Yardım Bildirim Formu
Askerlik İzin Formu
Askerlik Erteleme Talep Formu
Askerlik Erteleme İptal Formu
Adli Sicil Kaydı Beyan Formu
Doğum İzni Formu
Akademik Personel Dönüş Raporu Formu
Kamu Gorevlileri Etik Sozlesmesi
Hizmet Birlestirme
Hizmetici Egitim Formu
Kadro Talep Formu
İlişik Kesme_Formu
Yabancı Uyruklu Personel İlişik Kesme Belgesi
Personel Nakil Formu
Mesai Takip Formu
105. Madde Refakatçi İzin Formu
Saatlik İzin Formu
Öğretim Elemanı Talep Formu
Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi
Fazla Çalışma Mesai Cetveli
Sağlık Beyanı Formu
Askerlik Beyanı Formu